Istoric

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România Filiala București s-a constituit în data de 15 Aprilie 2000, în baza O.G. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare, fiind înregistrată la Administrația Finanțelor Publice în data de 03 Iulie 2000, ca filiala a UNPRL - Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare.

La momentul constituirii, din componența Filialei București făceau parte județele: București, Argeș, Calarași, Dambovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Primul Consiliu de conducere al Filialei a fost format din: Pompiliu Silvășanu - Preşedinte, Monica Eremia, Liviu Sebe, având ca cenzori 3 membri, respectiv: Constantin Mircea Stoenescu, Maria Florea, Apostol Grosoiu și 3 membri în Instanța locală de disciplină, Ion Ciocanel, Stan Tirnoveanu și Ioan Lazăr.

În anii 2000, 2002, 2005 și respectiv 2013, s-au desprins din cadrul Filialei București, județele Ialomița, Prahova, Argeș și Dâmbovița, acestea înființându-și propriile filiale.

Începând cu 01.01.2007, odată cu transformarea UNPRL în UNPIR - Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, în baza O.U.G. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, Filiala București UNPRL s-a transformat în UNPIR Filiala București, așa cum de altfel s-a întâmplat cu toate Filialele Uniunii.

Ulterior, începând cu anul 2004, în urma alegerilor organizate la nivelul filialei, Consiliul de Conducere a avut următoarea componență: Niculae Bălan - Președinte, Ioan Ardeleanu – Vicepreședinte, Adina Calinescu, Cristina Burlacu, Vasile Dumitru, Elena Bustea, Gabriel Manta, membri.

Începând cu anul 2008, în acord cu dispozițiile Statului profesiei care reglementau existența unui număr de 5 membri pentru Consiliul de conducere al Filialei București, componența acestuia a fost următoarea: Niculae Bălan – Președinte, Ioan Ardeleanu – Vicepreședinte, Adina Călinescu, Elena Bustea, Cornel Florea, membri. După trecerea la Secțiunea incompatibili a dnei. Adina Calinescu, locul acesteia în Consiliul de conducere a fost ocupat de dl. Vasile Dumitru.

Începând cu anul 2016, ca urmare a rezultatului alegerilor din luna aprilie, componența Consiliului de Conducere este următoarea: Cătălin Andrei Dascăl – Președinte, Niculae Bălan – Vicepreședinte, Aurel Liscan, Mihaela Turmac și Elena Bustea, membri.

În prezent, în cadrul UNPIR Filiala București, sunt înscriși 1239 membrii, din care la finalul anului 2016, 903 practicieni compatibili, organizați în Cabinete Individuale și Societăți profesionale.

VALORI

Valorile pe care le promovăm, conservăm și susținem sunt în consonanță cu semnificația profesiei liberale practicată de către membrii ei, Statutul profesiei și Codul de etică. Astfel, susținem principiile care guvernează exercitarea profesiei: independența, integritatea morală, respectarea secretului profesional, evitarea conflictului de interese, a practicilor anticoncurențiale și a concurenței neloiale.

Este important pentru menținerea drepturilor profesionale câștigate, pentru respectul cuvenit profesiei, ca fiecare dintre practicieni să urmărească aceste valori transpuse la nivelul principiilor care guvernează activitatea.

Alături de celelalte valori ale profesiei, competența profesională și formarea profesională continuă reprezintă cheia stabilității și progresului în profesie, constituind o pârghie în asigurarea unei practici unitare în aplicarea procedurilor de insolvență și un garant al succesului, fiind de natură a ne poziționa cu un pas înaintea flexiunilor în climatul economic și a modificărilor legislative successive, cu incidență asupra mediului de afaceri în care intervenim pentru implementarea restructurărilor și lichidărilor de companii.

MISIUNE

Misiunea Filialei, ca parte a UNPIR, pentru protejarea valorilor promovate și împărtășite de corpul profesional și pentru atingerea obiectivelor propuse se manifestă în principal prin:

Apărarea și dezvoltarea rolului principal și unic al profesiei în activitatea de restructurare și faliment, de aplicare a procedurilor de preinsolvență și insolvență;

Evidențierea, în mediul de afaceri și în relația cu toate instituțiile, a rolului pozitiv pe care îl are această profesie, specific oricărei economii de piață;

Crearea unui climat transparent și adecvat membrilor săi, pentru desfășurarea acestei profesii;

Asigurarea alături de celelalte filiale, de INPPI – Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, a pregătirii profesionale continue a membrilor săi, de natură a răspunde confruntărilor fluctuațiilor mediului de afaceri;

Conlucrarea cu UNPIR, prin Consiliul Național de Conducere, pentru a crea un cadru adecvat desfășurării profesiei, a susține și implementa modificări legislative pentru asigurarea unui mediu adecvat profesiei și economiei actuale.

Totodată, misiunea Filialei este de a promova principiile care guvernează exercitarea profesiei în rândul membrilor săi, pentru prezervarea prestigiului profesiei, de a sprijini și preîntâmpina nevoile cu caracter profesional ale membrilor săi.

OBIECTIVE

Ca lider în cadrul UNPIR, cu cel mai mare număr de membri practicieni în insolvență activi și cu cel mai mare număr de proceduri de insolvență, Filiala București promoveaza și protejează valorile transpuse la nivel de principii ale activității practicienilor în insolvență în vederea atingerii în mod real și efectiv a ceea ce reprezintă misiunea profesiei.

În acest context economic cu fluctuații multiple, s-a remarcat rolul pozitiv și extrem de important al acestei activități în economie, prin veniturile rulate în economia națională, Filiala București propunându-și să prezinte constant, prin date colectate de la oficialități, aportul profesiei în economie și bugetul de stat.

În colaborarea cu celelalte Filiale și cu INPPI, ne propunem să asiguram formarea profesională și accesul la informații utile profesiei pentru membrii săi, precum și pentru membrii celorlalte Filiale, împreună cu dezvoltarea și promovarea concurențială a activității lor.

Filiala București răspunde propunerilor și nevoilor profesionale ale membrilor săi, urmărind totodată, în conlucrarea cu Uniunea Națională, promovarea de inițiative din partea Filialei cu scopul dezvoltării și îmbunătățirii cadrului desfășurarii procedurilor de insolvență.

Cu sprijinul membrilor săi, Filiala București promovează prestigiul profesiei, încercând alături de toți practicienii, membrii ai Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, să poziționeze și să mențină această profesie liberală acolo unde își are locul bine meritat, ca succes al fondatorilor și predecesorilor acestei organizații.

Consiliu de conducere

Cătălin Dascăl

Președinte

Niculae Bălan

Vicepreședinte

Aurel Liscan

Elena Bustea

Mihaela Turmac

Instanța locală de disciplină

Mariana Popa - presedinte

Marius Cristian Ghita

Razvan Ionut Anghel

Vasile Dumitru

Carmen Palacean

Lucian Vonica

Mihai Popa

Comisia de cenzori

Florin Balescu

Radita Cati

Florea Maria