CONVOCATOR - Adunarea Generală a membrilor UNPIR FILIALA BUCUREȘTI

  • 04/12/2022 - 17:57

În ziua de joi, 28.04.2022, orele 14,00, în Bucureşti, la Ballroom - Hotel CARO, str.Barbu Văcărescu, nr.164A, sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de activitate pe anul 2021
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2021
3. Raportul instanţei locale de disciplină pe anul 2021
4. Proiectul programului de activitate pe anul 2022
5. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
6. Desemnarea delegaţilor la Congresul UNPIR
7. Diverse

In conformitate cu prevederile art.58, alin.(2) din Statut, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, Adunarea generală se convoacă
pentru data de 28.04.2022, orele 15,00, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Materialele suport care vor fi prezentate la Adunarea generala vor fi publicate pe site-ul filialei Bucuresti a UNPIR cu 7 zile inainte de data lucrarilor.
In termen de 3 zile de la convocare, dar nu mai tarziu de 9 zile inaintea datei lucrarilor, membrii filialei vor putea face propuneri pentru desemnarea delegatilor la Congresul UNPIR.
Membrii care nu pot participa la lucrările AG din motive întemeiate dar doresc să mandateze un alt membru al filialei, vor completa mandatul actualizat, conform modelului anexat și îl vor comunica filialei UNPIR. Pentru buna organizare a lucrarilor, va rugam ca mandatele sa fie transmise la filiala cu 2 zile inaintea datei stabilite pentru desfasurarea evenimentului si prezentate în original la data și ora începerii lucrărilor Adunării Generale.
Un membru compatibil poate să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei (art.58 alin.1 din Statut).

Convocatorul in format PDF il puteti deschide aici.

Mandatul in format PDF il puteti deschide aici.