INFORMARE PRIVIND DECLARATIA BENEFICIARULUI REAL

  • 11/03/2021 - 17:34

Informare:
Practicienii în insolvență nu sunt obligați să depună declarația privind beneficiarul real, O.N.P.C.S.B. confirmă poziția U.N.P.I.R
În urma demersurilor UNPIR, a rezultat că formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență, așa cum acestea sunt reglementate de art. 4 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare, (respectiv, cabinete individuale, societăți profesonale cu răspundere limitată - SPRL și întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere limitată - IPURL) nu au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real, potrivit unei scrisori a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.).
În scrisoare, înregistrată la U.N.P.I.R. sub nr. 2475/29.10.2021, reprezentanții O.N.P.C.S.B. precizează că “obligația depunerii declarației privind beneficiarul real incumbă doar persoanelor juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, (...) asociaților și fundațiilor (...) și fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora.
Pe cale de consecință, orice alte entități care nu se încadrează în una din cele trei categorii precizate la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, nu au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real.”
Totodată, în categoriile exceptate de la îndeplinirea obligației prevăzute de art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 se află și U.N.P.I.R., precum și filialele sale.
În schimb, independent de obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real, cu certitudine formele de exercitare a profesiei se încadrează în noțiunea de entități raportoare, astfel că sunt obligate să identifice beneficiarul real și să îl raporteze în cazul unor tranzacții suspecte.
In linkuri gasiti regăsiți scrisoarea O.N.P.C.S.B., precum și solicitarea U.N.P.I.R.