Anunţ privind Adunarea Generală din 20 Aprilie 2017

  • 04/04/2017 - 15:51

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă Filiala Bucureşti

 

În temeiul art. 62 din OUG 86/2006, privind organizarea activității practicienilor în insolvență (r1), publicată în Monitorul Oficial nr. 724/13.10.2011 cu ultimele modificări aduse prin Legea nr. 255/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013,   

Cu respectarea prevederilor art.57 alin (1) lit.a) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență din 29/09/2007, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1007 din 15/12/2016 (Statut),

 

CONSILIUL DE CONDUCERE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR în ziua de joi, 20.04.2017, orele 13,00, în București, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Constanta Ballroom, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Raportul de activitate pe anul 2016
  2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2016
  3. Raportul instanţei de disciplină pe anul 2016
  4. Proiectul programului de activitate pe anul 2017
  5. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
  6. Desemnarea delegaţilor la Congresul UNPIR
  7. Diverse

 

In conformitate cu prevederile art.58, alin.(2) din Statut, dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de membri, Adunarea generală se convoacă pentru data de 20.04.2017, orele 14,00, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți.

string(91) "/usr/bin/pdftotext '/home/unpirbucuresti/public_html/beta/sites/default/files/test_0.pdf' -"

string(91) "/usr/bin/pdftotext '/home/unpirbucuresti/public_html/beta/sites/default/files/test_0.pdf' -"

string(91) "/usr/bin/pdftotext '/home/unpirbucuresti/public_html/beta/sites/default/files/test_0.pdf' -"

Galerie: