ANUNT DEOSEBIT DE IMPORTANT!

  • 03/12/2020 - 15:03

În atenția membrilor UNPIR Anunț privind măsurile care se impun a fi luate pentru preîntâmpinarea și evitarea răspândirii infecției cu Coronavirus Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național legate de CORONAVIRUS (COVID-19) şi în vederea aplicării prevederilor Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Consiliului național pentru situații de urgență, constituit la nivelul Guvernului României,

Întrucât UNPIR Filiala Bucureşti dorește să reducă riscurile aferente activității sale, a membrilor săi și al altor terți,
la nivelul UNPIR Filiala Bucureşti se instituie următoarele măsuri, care se aplică începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ulterioară, stabilită în funcție de evoluția situației care a dus la adoptarea prezentelor măsuri de limitare a accesului publicului în sediul nostru din Str.Vulturilor nr.23, sector 3, Bucureşti

1.    Casieria se închide, astfel rugăm membrii filialei ca orice plată să fie efectuată exclusiv on-line în contul: RO87RNCB0082044182530001, deschis la BCR
2.    Accesul persoanelor în sediul nostru menţionat mai sus se interzice, fiind acceptate situațiile excepționale. Toata corespondenţa se va purta exclusiv prin poşta, fax sau mail.
3.    Eliberarea documentelor pe anul ȋn curs se va amâna, urmând ca solicitanţii să primească prin poşta electronică copii ale acestora, cu respectarea dispoziţiilor statutare privind achitarea obligaţiilor ce le revin.
4.    Pe toată perioada aplicării prezentelor măsuri, UNPIR Filiala Bucureşti va asigura asistența membrilor on-line sau telefonic.

Consiliul de conducere
Presedinte
Catalin Andrei  Dascal